Jdi na obsah Jdi na menu
 

Členské příspěvky, registrace, lékařské prohlídky, GDPR

Členské příspěvky na kalendářní rok 2021
Příspěvek na kalendářní rok 2021 (tedy nikoliv na školní rok) je pro všechny členy oddílu 1000 Kč a je placen jednorázově.
Trenéři, rozhodčí a funkcionáři platí 200 Kč.
Prosíme o zaplacení příspěvku na rok 2021 na účet:
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
1120052379/0800
VS 01 (variabilní symbol 01 = atletika)

O potvrzení platby lze požádat paní ekonomku TJ Jiskra HB zde.                    

Nový člen atletického oddílu platí 1000 Kč pokud přijde v 1. polovině roku, pokud přijde v září a později, platí 500 Kč. Každý nový člen musí vyplnit, podepsat a odevzdat trenérům tyto 4 dokumenty:
a) Přihláška člena do TJ zde.
b) Informace a souhlas člena klubu TJ se zpracováním osobních údajů GDPR zde.
c) Podpisový list pro Český atletický svaz - ČAS zde.
d) Základní informace pro atletický oddíl - malý list (A5) zde. 

Z členských příspěvků jsou hrazeny registrační poplatky pro:
TJ Jiskra Havlíčkův Brod, výše příspěvků zde.
Český atletický svaz, výše příspěvku ze stránek ČAS zde.

Krajský atletický svaz (KAS), startovné za KPD: Faktura za rok 2018 zde. Faktura za rok 2019 zde.
Nákup sportovního nářadí.
Cesty na závody:
a) autobusem nebo vlakem (pokud tam lze dojet)
b) auty - pokud tam jinak dojet nejde (např. Pacov, Jemnice, příp. Třebíč apod.)
    Platby za auta: 3,50 Kč/km (100 % - plné 
vytížení, jinak poměrná částka dle konkrétní situace, např. věk apod.). Platby musí schválit výbor AO.

Registrace atleta
Člen oddílu si může vybrat, zda chce být registrovaný atlet ČAS. Registrace však umožňuje start atleta v soutěžích ČAS (např. v krajském přeboru a mistrovství republiky a dalších).

Podmínky pro registraci atleta u ČAS
1) Mít zaplacené členské příspěvky, podepsanou přihlášku a GDPR 
2) Zajistit si lékařskou prohlídku pro odvětví atletika - ne starší než 1 rok (atlet si zajistí sám)
3) Na základě prohlídky zajistí oddíl (trenéři) elektronicky přihlášku a na vytištěnou přihlášku se pak podepíše atlet a u mladších 15 let i zákonný zástupce. Přihlášku schválí a potvrdí zástupce oddílu podpisem a razítkem
4) Atlet zaplatí 100 Kč (na 5 let) na účet na TJ Jiskra, nebo v hotovosti (dostane potvrzení o platbě), ekonomka TJ pošle 100 Kč na účet ČAS. 
5) TJ Jiskra HB 
(odesílá ekonomka TJ) odešle v dopise na ČAS potvrzení o zaplacení 100 Kč a podepsanou přihlášku (doručení přihlášky na TJ zajistí trenér nebo sám atlet). Hned po doručení dopisu, bude atlet v elektronickém systému zaevidován jako atlet registrovaný.

Tyto záležitosti lze při dobré koordinaci zajistit i za 3 dny, obvykle je však potřeba plánovat delší dobu. Registrovaní atleti oddílu zde.

Registrace přípravek 
Do června 2020 mohli neregistrovaní atleti přípravek závodit v soutěžích Ligy Vysočiny (KAS). Od září 2020 musí být registrovaní účastníci starší přípravky a od roku 2021 musí být registrovaní i účastníci přípravky mladší. Tedy všichni, kteří jsou narození v roce 2010 a později. Informace o této skutečnosti v zápisu schůze výboru KAS ze 17. 6. 2020 zde. Část dopisu předsedy KAS V. Fišery zde. Informace KAS k závodům Liga Vysočiny přípravek 2021 (soutěžní řád čl. 5, str. 4) zde. 

Prosíme rodiče závodníků přípravek, aby zvážili novou situaci ohledně registrace závodníků u ČAS a tím možnost závodit v soutěžích Ligy Vysočiny. Náš oddíl zatím u malých dětí registrace u ČAS nevyžadoval (chceme jen přihlášku do oddílu a do TJ Jiskra) hlavně pro nestálost dětí u jednoho sportu. Často je dítě v oddíle krátkou dobu, výjimečně se zúčastní závodů přípravek a odejde. A kvůli tomu bychom měli navíc další evidenci (a bohužel zbytečně, protože pak bychom registraci zase rušili). Proto je nutné promyslet, zda chce dítě trénovat a závodit déle než jednu sezonu a pak bychom zajistili registraci u ČAS. 

 

Lékařské prohlídky závodníků
Prosíme všechny závodníky, aby si zajistili před závodní sezonou lékařské prohlídky a informovali vedení oddílu o zdravotní způsobilosti.

Vyhláška ze dne 25. listopadu 2013 o zdrav. způsobilosti k tělesné vých. a sportu zde.
Výklad ČAS k vyhlášce - schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014 zde.
 

Zpracování osobních údajů GDPR
1) Základní informace TJ Jiskra Havlíčkův Brod pro GDPR
- člen, který nepodepíše souhlas, nebude v seznamu pro přiznání dotace MŠMT,
 
nemůže být ve startovní ani výsledkové listině atp.
 Vzorový formulář INFORMACE A SOUHLAS člena klubu TJ se zpracováním
 osobních 
údajů GDPR zde
2) Základní informace z Českého atletického svazu - ČAS
- podpisový list musí podepsat každý evidovaný člen včetně evidovaných funkcionářů
- těmito kroky bude naplněna základní povinnost v rámci nařízení Evropské unie ve
  
vztahu evidovaný člen – oddíl/klub – Český atletický svaz
a) metodické pokyny zde
b) informační list ČAS zde
c) podpisový list zde
d) vzor podpisový list zde

 

Členské příspěvky v návaznosti na dlouhodobou karanténu
Vzhledem ke koronavirové karanténě, kdy neprobíhaly od 16. 3. 20 do první poloviny května a pak od října 20 společné tréninky a nebyly závody, je oddíl připraven vrátit platícím členům poměrnou část členských příspěvků - částka vychází na 200 Kč.

Členské příspěvky však nesouvisí pouze s počtem tréninků a závodů. Oddíl neukončil ani nepřerušil svoji činnost, chod v omezených podmínkách pokračuje. Peníze z členských příspěvků zůstávají na účtu oddílu a pokud se ušetří na cestovném na závody, můžeme si dovolit více investovat například do materiálního vybavení.
Pokud by však někdo chtěl vrátit část členských příspěvků, po dohodě s ekonomkou TJ Jiskra HB paní Kratochvílovou, to je možné. Je však potřeba dodržet tyto podmínky:
- člen, nebo zákonný zástupce by si u ekonomky TJ Jiskra p. Kratochvílové vyzvedl peníze
  osobně

- vrácení peněz by proběhlo nejdříve v září
- částku by si mohli vyzvednout jen ti, kteří nežádali o potvrzení na příspěvek své
  zdravotní pojišťovny
- zájemci by předem museli vyzvednutí nahlásit trenérovi (paní ekonomka chce mít jistotu,
  komu peníze vrací, naše členy osobně nezná, proto až po potvrzení trenérem).
Pokud byste si peníze nevyzvedli, budeme to brát jako sponzorský dar a budeme vám za 
něj vděčni.

 
 


Facebook


Kalendář


Kde nás najdete


Statistiky

Online: 1
Celkem: 1587
Měsíc: 217
Den: 11